is toegevoegd aan uw favorieten.

Matrooze liedjes, of Vervolg op de economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE PROMOTIE DER ZEE-CAPITYNEN, &C. 87

Dit, dit fcherpt dc Leeuwetandcn

Van eik braaven Capityn. Dit doet hunnen moed ontbranden,

Om ook zoo bekroond te zyn.

Daar Hy, die voor Neerland waakt,-)

£bis,

Hen Vlag-Officieren maakt,

't Britfche Volk ziet zich ras zweepen

Van den Noorder Oceaan. Als men nu maar Oorlog Schepen

Krygt, en ras in Zee doet gaan.

Want, indien dit niet o-efchiedt, •>

[bis.

Helpen Schouts by Nagt ons niet.-'

Komt men nu een flapje nader, Dat men Schepen koopt en bouwt.

Wordt gewis een Woek esquader

Aan elk Schout by Nagt vertrouwd

Want een Vlootvoogd zonder kiel , f

>bis.

Is een ligchaam zonder ziel. 1 J

F 4 't Zou