is toegevoegd aan uw favorieten.

Matrooze liedjes, of Vervolg op de economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 OP HET UITZ. VAN HET OOM-OGS.PRINS WILL.&C.

De Bruyn Waagt meê een Oorlogskans; Eerlang ziet men den Lauwerkrans, Daar hy vegt voor 's Lands Tuin, Ook praaien op zyn kruin. Hy zal gewis Wel draa den Brit met kogels loonen. En .aan dien Vriendfc'iapfchender tooncn, Wat vegten is.

Elk hoopt, En vvenscht, dat door dees kiel Op Zee den fnooden Britfchen fiel Tot vlugten word1 genoopt, En 't vel worde afgeftroopt, De Koopvaardy Zal ras de rovers weg zien jagen, En haaren handel van al 't plagen, En 't fteelcn vry.

Zet