is toegevoegd aan uw favorieten.

Matrooze liedjes, of Vervolg op de economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP HET UITZ.VAN HET OORLOGS. PRINS WILL.&C. 01

Zoo wordt Het Luipaard door de magt Van deeze kiel ten val gebragt; i En fchoon dat monster knort, Zyn klaauw wordt ras gekort. Het roofgebroed Zal zeker voor Prins Willem wyken, En valt, terwyl 't met fchand moet ftryken, Ons Land te voet.

Hoe {treeft, Nu 't onze welvaart geldt, Dit Schip door 't noorder pekelvcld! 't Is of het vleugels heeft, En naar het ftrydperk zweeft. De Heilzon daagt, Daar ras dit puik der watervogels, Den norsfcn Brit met duizend kogels Naar huis toe jaagt.

Hoe-