Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 7

Op zeekeren avond wandelde de Heer Mesmer met zes perfoonen in den tuin van den Prins de Soubife ; hij ftelde het Magnetismus in het werk aan een boom , kort daarna vielen drie vrouwen van het gezelfchap in flaauwte \ de Hertogin de C — de eenige Dame die niet bezweek, ftcunde aan de boom , zonder het vermoogen te hebben om die los te Iaaten , de Graaf de Mons — was niet in ftaat zich op de been te houden, maar moest zich

op een bank needer zetten ; op de Heer Ang ,

een man van een fpieragtig geitel, had deeze proef nog geweldiger uirwerkfels; de knegt van de Heer Mesmer, die geroepen wierd, om de bczwceken uit den weg te helpen, en aan foortgelijke gevallen gewoon was, bevond zich buiten ftaat om zich te beweegen, en het geheel gezelfchap was verpligt, geduurende een geruimen tijd in deezen ftaat te blijven: dit voorval vind men aangehaald door den Heer Thouret in zijn werkje getijteld Recherches & doutes, &c. p. 65.

De Heer Mesmer was van den aanvang af begeerig om dit zijn leerftelfel en proefneeming aan de beoordeeling der geneeskundige Faculteit te onderwerpen; maar hij wilde zich niet aan het regelmaatig onderzoek van hier toe gemagtigden , blootftellcn , vreezende, zoo hij zeide, voor de droevige gevolgen der geest van partijfchap ; deeze weigering had een misverftard tusfchen hem en de A 4 Fa-

Sluiten