Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 27

wraakbaare getuigenisfen voorhanden zijn, en dat dus die aandoeningen , door zoo eene aanraaking te weege gebragt, in geenen deele het aan weezen van zoo eene bijzondere vloeiltoffe betoogen.

Ten tweede, de warmte, door de hand voortgebragt, de beweeging in de lucht veroorzaakt, kunnen op zeer gevoelige perfoonen, en wier zenuwgeflel als het waare in een foort van fpanning is, de aanmerkelijkfte uitwerkfelen te weeg brengen, zonder dat hiertoe de hulp van eenig ander vermoogen noodig is.

Ten derde , de verbeeldingskragt word door plegtige toebereidfelen , door buitengewoone en fomtijds omflagtige verrigtingen, door grootfche beloften, en een hierdoor ontftaan vertrouwen, tot dweeperij toe opgewonden, en daar dus het geheel zenuwgeftel als in een ftaat van fpanning gebragt word, kan,door het aanleggen der handen, de loop der vogten naar fommige bepaalde werktuigen gerigt, en door dezelve eene ontlasting te weege gebragt worden, zonder dat hier toe eenig ander te vooren in de Geneeskunde of Wijsbegeerte onbekend vermoogen vereischt word.

Ten vierde, de voorftanders van het Dierlijk Magnetismus kunnen die ftuipagtige toefland , welke zij crifis noemen, niet voortbrengen, dan bij zodaanige voorwerpen, welke ten hoogften gevoelig van zenuwgeftel zijn, en vooral bij vrouwen, wier

ge-

Sluiten