Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. *g

Ten zevende, twee beroemde dweepers Valentine Greatrakes uit Ierland, en G^ssner van Regensburg, bragten op verfchillende tijden bij zeer veeleperfoonen uitwerkfels te weege, die op het eerst aanzien elk een verbaasden; zij maakten geen gebruik van eenig werktuig, dan alleenlijk de bloote aanraaking, hetzij aan de wervelen van den nek, of aan het aangedaane deel; en men was weldra algemeen overtuigd, dat zij alleenlijk op de verbeeldingskragt hunner lijdeis werkten, het is wel der moeite waardig met deeze twee in hunne verrigtingen zoo beroemde mannen eenigfints nader bekend te zijn.

De Heer Valentini Greatrakes , was geboortig van Alfane in het Koningrijk van Ierland; men verhaalt, dat hij op zeekeren dag in zich zelf eene wonderbaarlijke inwendige omkeering gewaar wierd, en ter zeiver tijd een item, die hij die van zijnen befchermengel waande te zijn, hoorde, welke hem zonder ophouden toeriep: ik geeve u het vermoogen om ziekten te geneezen; door deeze herhaalde begroeting bij aanhoudenheid lastig gevallen, die hij zich niet uit het hoofd kon Hellen, befloot hij de waarheid of onwaarheid van deeze ingeeving te beproeven.

Deeze item had hem voor eerst de gaaf toegekend om het Konings-zeer te geneezen, hier trieede nam hij zijne eerste proeven , en deeze gelukten naar wensch; daarna raakte hij ook perfoonen

Sluiten