Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 VERHANDELINGEN over het

nut te bewijzen, het welk men van deeze ontdekking en van het Dierlijk Magnetismus in het geneezen van ziekten te verwagten had.

Na zich dus met de befchouwende en beoeffenende kennis deezer konstbewerking bekend gemaakt te hebben , was het ook noodzaaklijk om deszelfs uitwerkfelen waar te neemen ; ten dien einde begaaven zigh de Gecommitteerden gezaamentlijk, en elk hunner in het bijzonder , herhaalde reizen derwaards, alwaar de Heer Deslon in het oopenbaar zijne konst in het werk ftelde.

Zij zagen in het midden van een ruim vertrek eene ronde bak of kuip , gemaakt van eiken hout, en omtrent één of anderhalf voet diep , dit noemde men het bacquet, het dekfel deezer kuip is met verfcheiden gaten voorzien, door welke ijzere ftaaven, met beweegbaare geleedingen voorzien, doorgongen.

De lijders worden in rijen rondom dit bacquet geplaatst, elk heeft zoo eenen ijzeren ftaaf voor zich, welke hij door middel der gemelde geleedingen op het meest aangedaan deel plaatst, om hunne lighaamen gaat een band, die hen aan elkander hegt, fomtijds voegt men hier nog eene tweede aaneenfchaakeling bij, door met de vinger en duim, den duim der naast gezeeten perfoon te vatten, dus vat ik bij voorbeeld met den duim en vinger van mijn regtehand, de opgefteeken duim van mijn buurmans

lin-

Sluiten