Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5a VERHANDELINGEN over het

hec eerfte geval is het gevoel, hetwelk men gewaar word, niet anders dan de doorwaafeming, die volkoomen zigtbaar word , wanneer wij die door een zon-microscoop befchouwen; in de tweede plaats gevoelt men bij de beweeging der vingeren langs het aangezigt eene aandoening van eene koeler lucht, die des te duidelijker is, naar raaate de lijder, die dezelve gewaar word, warmer is, en veroorzaakt word door de beweeging der lucht, welke de vinger volgt, en welker graad van warmte altoos beneeden die der dierlijke warmte is; indien aan de andere zijde de vinger naar het aangezigt gebragt word op een tijd wanneer hetzelve merkelijk kouder is dan deeze vinger , en die bij hetzelve ccnigen tijd ftil gehouden word, zoo ontftaat hier uit een gevoel van warmte, dat niets anders is dan een uïtwerkfel der dierlijke warmte.

Men heeft meede voorgegeeven aan deeze vloeiftof eene bijzondere reuk gewaar te worden, welke men befpeurd, wanneer men de vinger van een gemagnetifeerden of eenen ijzeren conductor onder de neus brengt, men zegt zelf dat deeze gewaarwording verfchilt naar maate de rigting van zoo een vinger of conductor met of Eeegen de aspuncten gerigt is; de Heer Deslon nam de proef op versheiden der Gecommitteerden, en deeze hebben die op vcrfcheide andere voorwerpen herhaald, niet één egter heeft iets diergelijks gewaar konnen worden ; indien

Sluiten