Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o VERHANDELINGEN over hei*

Agt mannen en twee vrouwen onderwierpen zien aan zijne proefneemingen, en wierden in het eerst niets gewaar; ten laattten zeide eene vrouw, eene oppaster in de gehoorzaal van den Heer Alphonsele R o y , ha dat zij, zonder egter aangeraakt te zijn, aan het voorhoofd Gemagnetifeerd was, dat zij eene hitte gewaar wierd, de Heer Jumelin bragt de vijf toppen zijner vingers over haar aangezigt, zij zeide als het waare een vlam gewaar te worden , die van plaats tot plaats voort gong; op de hoogte der maag Gemagnetifeerd zijnde, zeide zij meede eene hitte te gevoelen; dit getuigde zij meede toen men haar op den rugMngnetifeerde, zij zeide warmte in elk deel haares lighaams te gevoelen en dat zij hoofdpijn had.

De Gecommitteerden waarneemende, dat van elf perfoonen, die de proef ondergingen, flegts eene voor het Magnetismus van den Heer J umelin gevoelig was, waaren van gevoelen, dat zij veelhgt deeze gewaarwordingen had, om dat haare verbeeldingskragt ligter in beweeging gebragt wierd, dan die der overige lijders; men had nu eene gunftige geleegenheid om deeze twijffeling uic den weg te ruimen; men had nu overtuigend ondervonden dat het deeze vrouw in geenen deele aan gevoeligheid mangelde, men moest dus alleenlijk alles afweeren wat haare verbeeldingskragt begochelen kon , of dezelve ten minften geen voorwerp geeven, waarop

zij

Sluiten