Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 89

Eeven zoo eene uitwerking bragt ik in deeze kwaal bij een hoedenmaakers jongen te weeg , de knaap voelde niets geduurende mijne eerde gebaarden , ik leide mijn hand op zijne valfche ribben, en gebood hem teevens mij derk in het aangezigt te zien; hij wierd terdond een fpanning in de borst gewaar, gepaard met hardkloppingen, gaapingen en eene algemeene loomheid; hij trok het vermoogen, hetwelk ik op hem bezat, niet langer in twijffel; ik bragt mijn vinger over het aangedaane deel, en vroeg hem wat hij gewaar wierd, hij zeide mij dat de pijn van plaats veranderde en neederwaards zakte , ik verzeekerde hem dat ik dezelve langs zijn arm zoude afleiden, en door zijn duim doen uitgaan, die ik teevens zeer gevoelig neep; hij vertrouwde volkoomen op mijne verzeekering, en was geduurende twee uuren volmaakt gezond, na verloop van die tijd fprak hij mij op de draat aan, en zeide mij dat zijn pijn weederom gekomen was; dit ukwerkfel fchijnt hetzelfde te zijn, hetwelk men wel eens bevind dat fommige tandmeesters op de ziel hebben van de zoodanige, bij wien zij geroepen worden om een kies te trekken.

Onlangs in de fpreekkamer van een klooster Rus du Colombier Fauxbourg Saint Germain zijnde, zeide mij eene jonge Dame, ik heb gehoord, mijn Heer, dat gij een kweekeling van Dr. Mesmes, zijt, dat is zoo, zeide ik, en ik kan u het MagneF 5 u's-

Sluiten