Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. m

minuten beezig, waarna Mejuffrouw B — verklaarde dac zij nu niets meer daar van gewaar wierd, maar volkomen in haare voorige gezondheid herfteld was.

Deeze laarfte proeven, zoo wel als zeer veele van die, welke ten huize van den Heer Jumelim genoomen waaren , hadden dit dubbel voordeel, dat zij teevens het vermoogen der verbeelding en het onvermoogen van het Magnetismus aantoonden, met opzigt tot de in deeze gevallen veroorzaakte verfchijnfelen.

Indien de toevallen bij de openlijke proefneemingen hecviger en de crifes geweldiger zijn, hec is om dac daarin verfcheide oorzaaken te famen loopen, welke de uitwerkfelen der verbeelding vermeenigvuldigen en geweldiger maaken kunnen ; men begint aldaar mee de ziel der lijders door de oogen te overmeesteren , daarna gebruikt men ook het gevoel door het aanleggen der handen.

Het is eigenaartig hier de uitwerkfelen van deeze wijze om het Magnetismus in het werk te ftellen, uic een natuurkundig oogpunt te befchouwen.

Deeze toevallen zijn van meer of minder aanbelang; de minfte is de hik, braakingen en ftoelgangen , de zwaarer zijn ftuiptrekkingen , welke zij crifis genoemd hebben.

De deelen, waarop deeze magneetifche aanraakingen worden in het werk gefteld, zijn de boven-

buiks-

Sluiten