Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 VERHANDELINGEN over hét

buiks-zijden (hypochondrie?), het harte-kuiltje (epigaftrium), fomwijlen bij vrouwen de plaats dereijernesten , deeze verfehillende plaatfen worden met meer of minder heevigheid gedrukt.

De karteldarm {coIon) , een der dikke darmen, loopt door het epigastrium en beide de hypochondria, en is onmiddelijk onder de bekleedfelen gcleegen, het is dus op dit ten uiterften gevoelig, dit zeer ir rit abel ingewand, waarop deeze drukkingen in het werk gefteld worden; eene herhaalde willekeurige pooging kan, zonder hulp van eenige uitwendige oorzaak, de faamentrekkende kragt van dit ingewand in beweeging brengen, en fomwijlen ontlastingen veroorzaaken , de natuur leert als het waare deeze bewerking door ingeeving aan lieden, die met verftoppingen in deeze deelen zijn aangetast, het uitwerkfel van het Magnetismus is niets meer dan deeze bewer» king, en de ontlastingen, welke men zegt, dat zij veroorzaaken , worden daarenboven bevorderd door een geduurig en bijna dagelijks gebruik van iets, hetwelk een waar buikzuiverend middel is, door de room van wijnfteen (cremor tartan), waar van zij dagelijks in hunnen gewoonen drank gebruik maak en.

Maar daar de door het Magnetismus veroorzaakte toevallen voornaamelijk de 'irritabiliteit van den karteldarm (colon) opwekken, zoo ziet men in dit deel ook wel andere verfchijnfelen plaats hebben; het

zwelt

Sluiten