Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. ifj

zwelc wel eens in eenen meer of min aanmerkelijken graad op, ja zee zich wel eens tot eene verbaazende grootte uit; alsdan deelt het aan het middenrif deeze prikkeling dermaate meede, dac ook dit deel ftuipagtig word aangedaan, en deeze ftuiptrek^ king is het welke in hec Magnetismus den naam vari crifis bekoomen heeft, een der Gecommitteerden had geleegenheid, om eene vrouw te zien, die aan een foorc van ftuipagtige braakingen onderheevig was, waardoor zij herhaalde keeren eiken dag overvallen wierd, zij ontlaste met deeze geweldige poogingen niets dan een flijmig, troebel vogt, zeer gelijk aan dat, hetwelk door de lijders geduurende de crifis in het Dierlijk Magnetismus opgebragc word; deeze ftuiptrekking had deszelfs zitplaats in, het middenrif, en de plaats van hec cokn was zoo gevoelig, dat zij de minste aanraaking, de werking der lucht zelf daarop niet verdraagen konde, zelf een onverwagt geluid was genoegzaam, om haar in ftuiptrekkingen ce doen vervallen, deeze vrouw had dus dagelijks eene regelmaatige crifis zonder het Magnetismus te ondergaan, alleenlijk door de zonderlinge irritabilitelt van het middenrif en de karteldarm , en die vrouwen, welke gemagnetifeerd worden , vervallen door deeze zelfde oorzaaken in de gewooné crifis-.

Het aanleggen der handen op de plaats der maag heeft niec minder aanmerkenswaardige uitwerkfelen , H deeze

Sluiten