Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 VERHANDELINGEN oter het

deeze drukking gefchied onmiddelijk op dit deel zelf, nu eens door eene heevige aanhoudende famenpersiïng, dan weederom door zeer veele kleinere en op elkander volgende drukkingen, fomwijlen verwekt men eene wanorde in dc maag door den jjzere ftaf in eene rondgaande beweeging over dit deel te beweegen, of door de duimen zeer fnel na elkander over hetzelve te doen heen gaan , deeze handelwijzen brengen doorgaans eene prikkeling in de maag te weege, die meer of min fterk en aanhoudend is naar maate van de meerdere of mindere aandoenlijkheid van den lijder; dit deel word meede door eene voorafgaande drukking tot zoo eene prikkeling voorbereid; door deeze drukking word het in ftaat gefteld, om de ontvangen indrukfels aan het middenrif meede te deelen, dus word ook hier door het middenrif geprikkeld , en hier uit ontftaan de reeds meermaalen vermelde toevallen in het zenuwgeitel ; bij vrouwen die zeer gevoelig zijn veroorzaakt de drukking der beide boven-buiks-zijden alleen, zonder eenige verdere konstbewerking dier deelen , een famentrekking der maag en toevallen van bezwijming, dit gebeurde bij die vrouw, welke door den Heer Jumelin gemagnetifeerd wierd, en is dikwerf het gevolg van eene te enge kleeding, zoodaanige gevallen worden van geene crifis gevolgt, dewijl daar in de maag flegts gedrukt, gecnfints geprikkeld word, en het middenrif dus in deszelfs

Sluiten