Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 137

lijk niet misfen kan of het opentlijk meededeelen van het Dierlijk Magnetismus moet noodwendig eindelijk de noodlottigfle gevolgen na zich fleepen.

Parys den 11 Augustus 1784. Geteekend

B. Franklin. M aj ault. Le Roy. S allin.

B ailly. D'A r c e t.

De Bory.

GulLLOTIN.

Lavoisier.

Men wierp de Gecommitteerden teegen, dat zij deeze beflisfing vellen over het Magnetismus in het algemeen, daar zij flegts oordeelen konden van het Magnetismus, zoo als hetzelve door den Heer Deslon in het werk gefteld wierd, zij antwoordden, dat het het oogmerk desKonings was, om hun gevoelen over het Dierlijk Magnetismus in het algemeen te weeten, en dat zij derhalven de paaien hunner last niet waaren te buiten gegaan, daarenboven zeiden zij dat de Heere Deslon hen toeI 5 fcheen,

Sluiten