Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 VERHANDELINGEN over het

fcheen, in het geen men de grondbeginfelen van het Dierlijk Magnetismus noemde, kundig te zijn, dat dit ten minllen zeeker is, dat hij in ftaat was, alle de daaraan toegefchreevenuitwerkfelen, devolkoomenfte crifis, te veroorzaaken.

De grondbeginfelen van den Heer Deslon zijn dezelfde, welke vervat zijn in zeevenentwintig Hellingen, door den Heer Mesmer, in het jaar 1779. door den druk gemeen gemaakt, offchoon hij nu voorgeeft eene meer uitgebreide theorie te bezitten, was het egter onnoodig voor de Gecommitteerden, om hier meede naauwkeuriger bekend te zijn; ten einde weegens het aanweezen en de nuttigheid van het Dierlijk Magnetismus COn beuuit op te maaken , was het genoeg deszelfs uitwerkfelen te onderzoeken , deeze doch moeten het beftaan eener oorzaak aantooncn, deeze moeten voor deszelfs nuttigheid bewijzen opleeveren.

De Theorie des zeilfteens is als nog onbekend, egter zijn deszelfs uitwerkfelen en nuttigheid door de ondervinding van veele eeuwen reeds bevestigd.

De Theorie van Doélor Mesmer is in dit geval iets overtolligs en zeer onverfchillig; de middelen hoe deeze bewerkftelligd word, de uicwerkfelen, die zij voortbrengt, zie daar:het geen ons te-onderzoeken ftaat. jeo n* ,'i

Het is zeer ligtelijk te betoogen , dat de Heer Deslon, met het weezenlijke der meededeeling

van

Sluiten