Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 VOORBERICHT.

Gëwislijk is er geen zekerder gang 0p het pad der wetenfchappen, dan d"ie van eigen kennis en eigen overtuiging; maar zou het, met dat alles, niet mogelijk zijn, dat er, in het geen wij waarnemen, veel kan plaats hebben, waarvan wij geenerede, oorzaak, of wijze van werking weten ? Levert de gewoone Geneeskunde, aan den ervarendften Arts, niet dagelijks bewijzen op van verborgenheden, die de natuur, zelfs in het voor ons zichtbaare, tot nog toe voor ons bedekt houd? — Zou het derhal ven niet kunnen zijn, dat er eene, aan de beste natuurkundigen nog onbekende vloeiftof, beftaat, die door den mensch kan geleid en bewerkt worden ? — Was de Eleariciteit niet een even onbegriVplijk verfchijnzel, toen zij eerst werdt uitgevonden, en zou men niet alle geloof aan derzelver werkingen ontzeggen, zo Zij thans, eensklaps, zo volkomen te voorfchijn trad, als wij haar trapsgewijze hebben leeren kennen? Deze vragen moet de redelijke beoordelaar van het Magnetismus en van het geneezend magnetifeeren zich zelve,

bui»