Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

1IÏ

buiten tegenfpraak, doen, eer hij deze zaak als eene bedriegerij, of als de gevolgen van inbeelding kan vonnisfen.

De Heer van Eckartshaufen toond in de volgende bladen het oogmerk te hebben, om, op deze wijze, zijne lezers aan het denken over dit onderwerp te helpen. Hoe zeer een ijverig voorftander van het Magnetismus, be. gint hij eerst met een onderzoek van deszclfs mogelijkheid, die hij niet vastfteld, voor dat .hij eerst alle hem bekende bedenkingen tegen het beftaan der zaak befcheiden en belangloos getoetst heeft. — Het beftaan zelve ftaaft hij vervolgens door voorbeelden en waarnemingen, niet flechts van dezen tijd, maar ook van vroegere eeuwen , wanneer deze vooronderftelde kunstbewerking nog geenen naam had, maar als een wonderwerk, of voor het minst als eene onbegrijpelijke zaak bekend was. Zijn pleit voldongen achtende , komt hij wel tot een misfchien te ver gedreven vertrouwen op het geen hij rekend ontdekt en onwederleglijk ge-. ftaafd te hebben; maar hier gebruike de Le* S zer