Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV VOORBERICHT.

zer zijne meer bedaarde overweging! — hij Jette voornamelijk op dat geen, het welk de fchrijver beredeneerd en proefondervindelijk over deze zaak zegd, en dit is van be. lang genoeg, voor elk, die in dezen lust tot onderzoek heeft.

IN-