Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 OVER HÉT MAGNETISMUS.

faamen: (*) men rigt derhalven gemeenlijk de' magnetifche vloeibaare zelfftandigheid naar dit gedeelte ; de om de zenuwen heenvloeijende magnetifche zelfftandigheid word aldaar her gemaklijkst en fpoedigst in beweeging gebragt. Cf)

Het ware nadec'ig, alleenlijk dit of dat gedeelte van het lighaam te magnetifeeren. De Magneti* feerder moet er voornaamlijk op uit zijn, om zijn magnetifche vloeibaare zelfftandigheid door het geheele lighaam veifpreid te krijgen, en in allen deelen er den gezwinden omloop van te bevorderen.

Men doet derhalven kwalijk, wanneer men de' magnetifche kragt tegen het hoofd, van daar tegen de borst, de maag, enz", inrigt, en de armen er niets van mededeeld: zij moet overal verdeeld worden. Rigt men de magnetifche

kragt

CO Oe meeste kragt ligt in den Plexus Solaris: daar toch zijn de eerfte aandoeningen van angst en van vermsak. Om die reden houd op die plaats zig veel bloed ; de magnetifche vloeibaare zelfftandigheid word er door in eene' fhcllcre beweging gcbra?t en verdeelt zig dan ook gcmak'ijkcr door het lighaam; werkt dan ook op de zenuwen, en op de vloeibaare zelfftandigheid, die zig or» dezelven bevind.

Cf) Men heeft zig verbeeld, dat de magnetifche vloeibaare zelfftandigheid en het zenuwvogt eenerlei ware; maar dezelven zij» verfchillende. Uit hoofde van het hoofdttoffulijkc, dat zig. in het zenuwvogt bevind, ftaat het met de magnetifche vloeibaare zcl£ Handigheid in een zekere betrekking, en kan het zulks aannekken!