Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itf OVER HET MAGNETISMUS.

lighaam lijden, ondervinden de magnetifche kragt fpader, die hen alsdan geene onaangenaame gewaarwording veroorzaakt.

In hoofdpijnen moet men, naar gedaane overbrenging, van de beiden zijden des hoofds naar de borst toe magnetifeeren, doch echter ook, van tijd tot tijd, over de armen ftrijken, ten einde de magnetifche vloeibaare zelfftandigheid eenpaarig door het ganfche lighaam verfpreid wórdenvervolgens moet men de eene hand tegen het voorhoofd, en de andere tegen het agterfte deel des hoofds houden, en langzaam met de eene over het aangezigt en de borst, en met de andere over den nek en den rug nederwaards ftrijken.

Bij een aandoenlijk zenuwgeftel moet men van digt bij het hoofd af, en bij een fterker zenuwgeftel in een maatigen afftand van het hoofd, nederwaards magnetifeeren.

Het vrouwlijk geftagt valt veel maklijker te magnetifeeren dan het manlijke , om dat het zwakker van natuur is en gemaklijker aanneemt dan wel mededeelt: het is, over 't algemeen, toegeeflijker en bereidwilliger, om zig buiten alle werking, overtelaaten, dan het manlijk geflagt: evenwel vind men ook wijfachtige, aandoenlijke mannen, zo als men dan ook fterke, manlijke vrouwen vind. Het eerfte foort echter valt altoos moeilijker te magnetifeeren; deszelfs zenuwen zijn meer gefpannen, en dezulken neemen de magnetifche vloeibaare zelfftandigheid niet gemaklijk aan; zij fpringt of ftuit op hen. terug. Dikwijls is het noodig en nuttig, de