Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 OVER HET MAGNETISCH

ven , dat alle deeze uitw.erkzels zonder voorbeeld, en flegts in de fchoole der Magnetifeerders gevonden worden. Dit vermoeden heeft zelf plaats bij het verftandigst gedeelte van het Publiek; bij lieden, die zo wel eerwaardig zijn door hunne kundigheden als door hun verftand, maar die mooglijk te weinig met de verwonderlijke werkingen der natuur bekend zijn. Deezen is het, uit hoofde hunner omftandigheden, te vergeeven, en waarfchijnlijk zouden zij van denkwijze veranderd zijn, bijaldien zij, in de natuur, ecnen toeftand gekend hadden, welke gelijk is aan dien, die men voor bedrog uitkrijt' en zo zij geweeten hadden, Jdat die zelfde verfchijnzels, die men hier voor hersfenfchimmig, onmooglijk en verboden verklaard, ten anderen tijde, voor onloochenbaar en zeer aanneemlijk, door de bevoegde Rechters voorgefteld zijn geworden. Omftandigheden van de foort moeten het uitwendig aanzien der zaak niet weini-r veranderen.

Het magnetisch Somnambulismus ontzegt men geloof, om dat, zo als men voorwend, het te veel kost aan het gezond verftand, om werkingen voor waarheid aan te neemen, die ons oordeel beledigen, en geen voorbeeld ter hunner onderfteuning hebben! maar geeft men nu geloof aan het natuurlijk Somnambulismus, dan moet men van zelve er toe komen, om het ook aan het magnetifche te verleenen: want zijn de ver. fchijnzels bij het eene foort van Somnambulismus beweezen waarheid te zijn, dan zou het