Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|Nj OVER HET MAGNETISCH

bedienen. De Geneesheeren houden het volftrekt Vfiov belachlijk, dat iemand zonder behulp zijn" oogen zou kunnen zien, en dat zij, die de oogen open hadden, dezelven niet gebruiken zou-

. Ongelukkig verliest deeze laffe fpotternii haar

grootfte fterktc, wanneer men hoord, dat aT

aenhjke Geleerden foortgelijke verfchijnzels

als weezenhjke waarheden aangekondigd en aan-

genomen hebben; ja! dat men zelf «eboekt

ynd in een werk, 't welk der" Nakomeling-

ichap den waaren toeftand onzer kundigheden

vertoonen moet. Men fla flegts de Encijclopc-

°P het woord Somnambule, open, waar men leest: 1

„ Perzoonen, in den toeftand der Nagtwandelaaren, (Somnambulen,) kunnen gaan, fpreeken, fclmjven, en meer andere zaaken verrigten, zo goed, en dxkwijls nog met meerder beleid en liustheid, dati zij waakende doen zouden. Een Nagtwandelaar heeft de oogen open, fchoon heb fchijnt, dat hij er zig niet van bedient."

Volgens het geen de aanhangers van het Somnambulismus beweeren, zou, bij de meesten Somnambulen eene zo verwonderlijke fcherpheid van gezigt ontwikkeld worden, dat zij door een bindsel of ander tussenbeiden gehouden lighaam been, de kleinfte voorwerpen bemerken en zien kunnen. Dit word echter taamlijk ongunftjg opgenomen. Men maakt de Gefchiedenis van een Somnambule belachlijk, die met toegebonden oogen gefchreeven, verbeterd, letters doorge- fchrapt,-