Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOMNAMBULISMUS. 4$

fchr-apt, en anderen er onder of boven geplaatst heeft. Zoo iets dergelijks moet men zelf gezien hebben, zegt men, alvorens men het geloven kan, en wanneer men het al gezien heeft, dart twijffelt men nog aan de eerlijkheid van den Somnambule , dewijl deeze zaak altoos onbegrijplijk .voorkomt.

Maar, waarom errinnert men zig niet, dat wij reeds, door de Geleerden zelf, tot dergelijke verfchijnzels zijn voorbereid geworden, en dat men.dezelven als bekende verrigtingen van den Nagtwandelaar te groeten hebbe?

In het zo even aangehaalde artikel van ctë! Eneijelopedie leest men uitdruklijk:

„ Wanneer men den Nagtwandelaar een tijd lang gadeflaat, dan bemerkt men, bij zijn flaap, welken het waaken zo zeer gelijk is, een zö in 't oogloopend inmengfel van het wonderbaare, dat zelf het waare er ongelooflijk door voorkomt."

Na dat de Schrijver gezegd heeft , dat hij alles, wat overdreeven fchijnt te zijn, zal overflaan, en zig enkel tot waare gebeurtenisfen zal bepaalen, verhaalt hij de Nagtwandelaarsgefchiedenis van een jongen Geestlijken, die gelijktijdig met den Aartsbisfchop van Bourdeaux ftudeerde.

„ Deeze Prelaat ging eiken avond, zo dra hij wist, dat de Jongeling in flaap was, in de kamer van deezen Nagtwandelaar, en nam onder anderen als dan waar, dat hij opftond, papier nam, en weldoorwrogte Predikatiën fchreef. Zo dikwils bij een ziidje vol gefchreeven had, las hij

het