Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN TOESTAND

DEK.'

ZIEL

in den CATALEPSIS of ZINVANG,

Waarom vervolgen zij, men dit toeval overkomt, hunne reden, bij hun bijkomen , juist waar zij uitgefcheidcn zijn?

Voor eenigen tijd was ik ooggetuigen van een bekend,dikwijls onderzogt,doch fteeds verborgen gebleeven verfchijnzel. Een vrouw, van omtrent vijftig jaaren ouderdom, verhaalde, met al de welfpreekenheid, die laster en kwaadaartigheid, eene bovendien fnapagtige vrouw, kan bijzetten, de gefchiedenis van eene hnarer Naastbeftaande, eene ijdele vrouwe. Geen nieuwe mode , fchreeuwr de zij: komt er, - met dit woord viel zij neder. Kaar ganfche lighaam, haar mond zelf, was onbeweeglijk en ftrak: de ziel fcheen haar airede ontglipt te weezen, toen zij eensklaps weder begon te fpreeken i komt er in de jlad, dus vervolgde zij: of zij volgt ze daadlijk naar! — en aldus ging zij met haare vertelling, met aanmerE 4