Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tra GEDAGTEN VAN Dr. GMELIN.

fcherping, eene verheffing ;der zinnen bewerk» en dat, op deeze wijs, het dierlijk inftinct verhoogd word: maar dat ook teffens de invloed des! geestigen grondbeginzels, — welks hoofdeigenfchappen zelfbewustheid en willen zijn, — vermindert , en eindelijk, zo lang de werking duurt, geheel ophouden.

Verfcheiden verfchijnzels in fommige ziekten leeren mij, dat ook de werktuigen der ziel, zonder zelfbewustheid, zonder willen, in eene fterke, doch welgeordende beweeging kunnen geraaken. Dat menfchen, in deeze omftandigheden , zonder zig zelve bewust te zijn, daaden van nadenking, van overweeging, van redenee* ring en verbeelding verrigten, welken zij, bij de wederherfleliing van den invloed des geestigen grondbeginzels, nooit verrigten konden.

Door de verilerkende werking van mijn, in een anderen overgevoerd, zenuwfap, ben ik bevoegd te befluiten, dat eene al te groote overlaading van het zelve, bij den anderen, verbijstering, raazernij, ja! eene ganschlijke verwoesting van de zielvermogens kan te wege brengen.

Uit dit alles begrijp ik ook, hoe mijn Magnetismus, mijn dierlijk geftel en mijn ziel zig onderling als tot een weezen verbinden, en hoe het dierlijke in den mensch aan den Engel kan grenzen.

De graad van gelijkwording der zenuwvogten, derzelver meerdere nadering of verwijdering van de natuur der eleétrike Hof; de graad van derzelver yerbindtenis met het geheele zenuwgeftel;

1 de