Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JM BERICHT

Eenigen onder ons gingen zelf aan het werk Anderen vergenoegden zig met flechts Aanfchouwcrs en Beoordeelaars te weezen.

De uitwerkingen, die wij zelf voortbragten, konden niet ontkend worden. — Daar deezen echter niet fteeds dezelfden, noch met onze wijze van werken overéénftemmende waren, deed zig eene veranderende oorzaak vermoeden. Volgens het voorgeeven van den verdeediger van het Magnetismus, is deeze oorzaak eene vloeibaare zelfftandigheid, die door alle levendige lighaamen verdeeld is, en door alle punten der oppervlakte heenvliet.

Phijfifche proeven hiervan kon de Heer clEiion ons niet vertoonen, vermits de vloeibaare zelfftandigheid, door geen middel, onder het bereik tle* ftoflijke zinnen kon gebragt worden. Het eenige bewijs derhalven voor derzelver beftaan, was de zigtbaare uitwerking op de levendige lighaamen.

De Tegenpartij van het Magnetismus zou deeze uitwerkzels aan den indruk kunnen toefchrijven, welken, door een onmidlijk aanraaken voortgebragt wordt; 0f ingevalle deeze uitwerkzels zonder beroering of aanraaking, (dat zelden gebeurQ plaats mogten hebben, dan kon men echter altoos een meer of minder verhitte of verhoogde verbeelding vooronderftellen. In beflisfende gevallen moest men dus de wrijving agterlaaten. Het aanraaken met de vlakke hand, ot met een fterke drukking moest men ook vermijden, uit hoofde, dat het eenige gelijkheid

met