Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u6 BERICHT

Deeze verfchillende aandoeningen, noemt men de Crifis van het Magnetismus, die, of eenvoudig door het ophouden van het toeval, of door fchreijen, zvveeten, braaken, ftoelgang, enz. eindigt.

De loop deezer Crifis is zomtijds zeer onregelmaatig. Ik heb denzelven, zonder eenige verdere behandeling, reeds aan het Baquet zien gebooren worden. Eenige Perzoonen verzekerden, dat zij dezelve bekwamen bij het intreden van de Ziekenzaal, anderen kreegen ze zelf buiten de zaal.

Eenigen ontvangen, in de Crifis, verligting, door een regelmaatig magnetifeeren, en blijven dan gerust bij zig zelve. Een jongeling, die een fchielijke Crifis had, fcheen de fpra^k vcrlooren te hebben. Hij ging zeer bedaard door de zaal, en magnetifeerde dikwils andere Zieken, waardoor hij zomtijds eene regelmaati°-e CriSs voortbragt, die zonder eenig vreemd ve&rfchijnzel eindigde.

Zo dra hij in zijn natuurlijken toeftand te rugkeerde, fprak hij als vooren; herinnerde zig niets van 'tgeen er gebeurd was, en kon niet magnetifeeren. Van dit geval heb ik dikwijls ooggeuiigen geweest.

De leer van de tegenovergeftelde poolen heb ik, door mijne proefneemingen, niet beweezen gevonden.

De vloeibaare magnetifche zelfftandigheid moet van boven naar beneden vlieten, en de zenuuwcn , ais derzelver geleiders volgen; waarom

men