Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN ilEERE DE JUSSIEU. 127

men dan ook de magnetifche behandeling van boven naar onderen voor heilzaam; maar die van onderen naar boven voor fchadelijk houd.

Het eerfte echter bevond ik niet altijd zo, maar wel het tweede.

De beweeging van den vinger, van onderen naar boven, veroorzaakte fteeds, bij aandoenlijke perzoonen, een zeker foort van bezwaardheid en ftijfheid in de borst, den hals en het hoofd, welke daadlijk, door eene tegenovergeftelde beweeging, kon worden weggenomen.

Deeze verwisfelende 'aandoeningen, die, bij dezelfde voorwerpen, omtrent drie minuuten onderhouden werden, waren bij eenigen louter inwendig: bij anderen werd daar door een zigtbaar zweet veroorzaakt. Door deeze behandeling heb ikzelf, bij drie perfoonen, geduurende omtrent een half uur lang, dit zweet voortgebragt.

Wanneer ik, bij de behandeling eener ligte aanraaking, fterk drukte of wreef, dan verwekte ik daardoor zeer dikwils fmerten of ftuiptrekkingen, en zelden eene volkomen, zig door ontlasting eindigende Crifis.

De proeven met gemagnetifeerde vaten, gla. zen, fpiegels enz. fcheenen mij niet voldoende te wezen.

De muziek heeft dikwils een Crifis verwekt of verfterkt. Een bloem, onder den neus gehouden, veroorzaakte zeer levendige aandoeningen. De beweeging van twee tegen elkander wrijvende vingers, voorden mond of neus gehouden, bragt in deeze deelen geeuwlust en geniezen voort.

Een