Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN HEERE DE JUSSIEU. 139

fche zelfftandigheid, die uit een gelijkfoortig lighaam voortvloeit.

Bij naauwer onderzoek zouden de uitwendige oorzaaken zeer wel tot eene enkele, eenvoudige en algemeene gebragt kunnen worden, naamüjk, tot eene generale invloed, in- of medewerking, der ons omgeevende, hoofdftoflijke, of faamgeftelde lighaamen.

Wanneer men de werking van de in verfchil zijnde vloeibaare magnetifche zelfftandigheid, en de evengelijkheid der uitwerkzelen, die er door voortgebragt worden, beneffens de zul ken die van het wrijven en aanraaken afhangen, naardenkt, dan zal men al ten eerden, in deeze drie gevallen, dezelfde daaden vinden, die flegts op eene verfchillende wijze uitgewerkt worden.

De gevoelige werking van het wrijven veroorzaakt eene aandoening, die fterker, zekerder en algemeener is.

De daad van aanraaking is zagter; maar zeer verfchillende, ingevolge de omftandigheden der faamenlVelling.

De werking van eene op eenigen afftand werkenke vloeibaare magnetifche zelfftandigheid moet, over 't algemeen, niet zeer aandoenlijk wezen, en flegts zekere voorwerpen aandoen, die voor de flaauwfte indrukken vatbaar zijn.

Maar, is nu de groote vraag, hoe werkt deeze drievoudige behandeling?

Wat Wezen is het, dat in de lighaamen indringt?

Het wrijven en de aanraaking brengen warmte

voort: