Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f#0 BER. VAN DEN HEERE DE JÜSSIEÜ.

voort : Maar zou deeze warmte ook wel de

vloeibaare magnetifche zelfftandigheid weezen

welker beftaanbaarheid men beftrijd*

^Hoe werkt dezelve op de menschlijke Iighaa-

Op wat wijze doordringt zij ons, en met welke kragten doet zij dit ?

Welke zijn haare betrekkingen met de in- en de uitwendige oorzaaken ?

Dit alles verdiende zekerlijk een veel breedvoerig onderzoek.

Dat het dierlijk Magnetismus eenig en alleen de uitwerking der verbeeldingskragt zij, zal nooit grondig bewezen kunnen worden.

Daarentegen heeft men overvloedige bewijzen dat de verbeelding enkel een gevolg, en geenzins ren j3genWerkende «j het magnetifee-

Van dit alles kan men zich, door eigen proef neemingen, overtuigen. Zij, die belang in de waarheid der zaak ftellen, zullen ook de moeite met ontzien, om door eigen ondervinding te ont waaren, wat zij al of niet, in dit geval, te geloo' ven hebben. ~ He't is de hoogfte onredenlijk. heid, zo met erger, om iets te verwerpen, het geen men zo gemaklijk onderzoeken kan, en dat men echter, zonder onderzoek, verwerpt