Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-1 N A U G U R A L I S. rr

Wud Jus, Jure noviffimo non amplius eft militare, cum poft L. 10. C. qui teft. fac. poff. etiam pagani, furdi & mud, modo voiuntatem fuam reóte declarare poffint, teftamentum facere queant.

_ §• 14- Teftamentum Militare facere poteft is, qui ex delifto militari eft damnatus, modo facramentum non ruperit L. 11. Pr. ff. de teft. mil. neceffe tarnen eft, ut illud impe traveric, ut docct L. 32. §. 8. ff. de Donat. inter virum & uxorem: fi vero miles,exempli caufa, perduellionis aut proditioms eft damnatus, palam eft , eum teftamentum facere non poffe, cum Sacramenti fldem hoe modo violavit & miMum numero non amplius habetur L. 7. f. de Re militari. ^u,d autem locum habeat, fi miles ignominiae caufa dimisius fit, fu0 loco videbimus: notandum tarnen, quod haec permifïjo tantum locum habeat in bonis caftrenfibus, & fi quid de caeteris bonis teftatus eft, illud nullius eft moment,, fi vero fine teftamento decefferit, in ejus bona i'ifcus fuccedit L. 13. C. de teftam. Mil.

Illud autem Privilegium non tantum Jure antiquo , fed etiam Jure novo militare eft, cum capitis damnati caeteroquin teftamentum facere nequeant.

Nempe capitis damnati ante Justinianum teftamentum facere non poterant ob duas rationes.

1) Fiebant fervi poenae, adeoque Jura Civitatis, imo li. bertatis amittebant.

2) Quoniam bona capitis damnati publicabantur & in fiscurn redigebantur L. 8. §. uit. ff. qui teftam. fac. poff.

B " Cum

Sluiten