Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 5

Het Tweede Billiet, aan den opgetrh Heer Burgemeefter overgegeeven en geopent , den naam inhoudende van C. Roelofswaart, de Eerste Zilvere Medaille of Tweede Pryz toegeeigendt: en het Derde Billiet, toegerykt aan den Hoog Ed: Geb. Heer Baron van Coehoorn, &c. &c. als Honorair Lidt, waar in den Naam ftond van J. Heymans, en mitsdien aan den zeiven de Tweede Zilvere Medaille of Derde Pryz gegeeven: Wordende vervolgens een Vierde Billiet, als een Accejftt, door den Wel Èd. Geftr. Heer Subftitut Griffier en Secretaris Mr. J. T. Royer, als mede Honorair Lidt, geopent, en daar in bevonden den Naam te zyn van Chris-

toffel

Sluiten