Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\V E T T E

voor d *

ACADEMIE

TER BEVORDERING DER.

TEKEN- SCHILDER- BEELDHOUW- EN GRAVEERKUNSTEN OPGERICHT TE LEYDEN,

ONDER DE ZINSPREUK:

ARS A EMU LA N A T U R A Ei

INLEIDING.

De« Academie is opgericht ter bevordering, ^nmoedigmg ^beoefening van alles 't welk de onderfcheidene vakken der Teken- Schilder-Beeldhouw- en Graveerkunften betreft Dezelve beftaat uit Leden en Leerlingen, en wordt beftuura door eene Commisfie uit de Leden gekoozen. - De werkzaamSn en wetten , ter bereiking van het doelwit dezer mrichdng met algemeen* goedkeuring der Leden vastgefteld en aangenomen /zijn nader bep.ald onder de drie volgende Hoofdftukken, als;

Hoofdstuk I. van de Leden. Hoofdstuk II. van de Leerlinge»' Hoofdstuk III. van het Bejiuur.

EERSTE

Sluiten