Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ao )

belangen dezer Academie. Het zal aan ieder Lid vrijftaan zich bij dezelven te vervoegen, om alle zulke voordellen te doen, als hij ten nutte dezer Academie dienftig zal oordeelen.

S. 8. Pligt der Beftuurderen.

De Beftuurders zullen dat gedeelte van het gebouw, waarin deze Academie vergadert, voor algemeene rekening huuren, pleisterbeelden en noodige meubelen, naar mate de kas zulks zal toelaaten, aankoopen, het model aanftellen en betaalen, en eindelijk alle andere noodwendigheden doen aanfchaffen. Verder zullen zij alles verrichten, 't welk zij, ter bereiking van het hoofdoogmerk dezer inftelling, volgens de wetten, zullen noodig oordeelen.

y *

Pligt van den Penningmeefter.

De Penningmeefter zal alle de inkoomften van deze Academie ontvangen en bewaareu , daar van de nodige uitgaven doen , en van alles behoorlijke aancekening houden.

Vierendeel}aarfche rekening aan Beftuurderen.

De Penningmeefter zal alle drie maanden, te wccten, op de laatfte weeklijkfche vergadering van de maanden J'uly , Oclober, January en April, aan Beftuurderen opgeeven het faldo der Kasfe, benevens de fchulden en pretenfien , welke de Academie als dan mogt hebben.

$. ii.

Sluiten