Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10 )

en bedenken dat zy als Ouders hen zeer lief; hadden, en hoe zy dan zoo hard en onbeweeglyk zyn konden, om hun kinderlyk liart zoo te fluiten. —Erbarmt u toch, o lieve Kinderen ! (riepen zy) erbarmt u toch over de droefheid uwer Ouderen, die wy moeten ondervinden! — zy vielen by vernieuwing de Kinderen om den hals, huik <3en en fmeekten , dat zy toch van hun voor] fleemen mogten veranderen, en niet in Chris, tus gelooven zouden.-Maar alle de Drie kinderen antwoorden hen; LieveOuDERs! wy zul25 lenensvoorneemen in eeuwigheid niet veran^ deren; wy wenjchen Chriftenen to worden, en door dien Jesus die aan het kruis geftorven en .„ De zvaarachtige'god is, zalig te worden. dcezen Jesus lieven wy nu booven u, en a, alles dat in de waereld is; wy hebben hem ook reeds onze harten gegeeven, en hy zal i in allen tegen'ft'and, lm voorwerp van onze. i liefde blyven. — Zoo lang *ls gy Jooden, A en vyanden van den allerliefften Jefus blyft, „ kunnen wy niet als kinderen met u verkee„ ren; maar wilt gy ook Chriftenen worden „ en in Jefus gelooven, die voor zondaars ge-

» flor-

Sluiten