Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ii )

}, florven is, dan zult gy onze lieve ouders „ blyyen, en dan zouden wy te faamen dee. zen goedertieren Heillandaanbidden" —Ouders en Kinderen weenden zoo met eikanderen, datdeomftanders, over dit treffend geval, in traanen moestenuitberften.Dc Moeder, viel de tweede Dochter, welke zy byzonder lief had, by vernieuwing om den hals onder het Horten van eenen vloed van traanen, en ftelde haar Moederlyk hart en liefde, zoo aandoenlyk en hartroerende, het Kind biddende voor, dat de byzynde het niet langer aanzien konden.

De Moeder ziende, dat zy met alle haare' traanen en fmeeken niets uitwerken kon, om het Kinderlyk hart te winnen; bad zy de Heeren Predikanten, datzy toch de Kinderen afwyzen en aanraaden zouden, weeder met hunne Ouders te gaan. —

De Dominé deed zyn best, met belofte van groote prefenten, indien zy weeder met hunne Onders wilden gaan; en zy hielden zich, als of zy hen in ernst afweezen, en niet in de onderwyzing der Christelyke

Leere

Sluiten