Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 17 )

fchynt te zyn, U altyd niet noodig is om tot de grootfte vermaardheid te geraaken: het Publiek heeft door fterkfpreekende voorbeeld den doen zien, dat het de vermaardheid der grootfte Advocaaten ook kan toewyzen aan dezulken, die nimmer naar de eerkroon der welfpreekendheid gedongen hadden.

De weetenfehap heeft zyne kroonen zoo wel als de welfpreekendheid. En zyn die al minder blinkende, zy zyn daarom niet minder duurzaam; detyd, die denluiftervan de eene vermindert, verhoogt de waardy der andere.

Die bekwaamheden , onvoordeelig in de eerfte jaaren, brengen in ryperen ouderdom met woeker de voordeden aan, die zy in de jeugd weigeren ; en uwe order boogt niet minder op groote mannen, die haar verrykt hebben door hunne geleerdheid, dan op hen, die haar verfierd hebben door hunre welfpreekendheid.

En dus is het, dat gy, langs verfchillende wegen, doch die altyd even veilig, even zeker zyn, dezelve grootheid beftygt; en dat die geenen, die zich van onderfcheidene middelen bedienden , evenwel het zelfde einde getroffen hebben.

B Tot

Sluiten