Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

leedigende rederykkunft en wel verre van U te bedienen van de wapenen der logen, en des lafters, laat liever uwe keurigheid waare verwytingen fmooren, wanneer zy Hechts uwe party zouden kwetfen, zonder het belang uwer meesters te bevorderen; en zoo al dat belang U noodzaakt om dezelve te ontwikkelen , laat dan de omzichtigheid, de onthouding waar mede gy ze voorftelt, een bewys haarer waarheid zyn, en het dus aan het Publiek zoo voorkoomen, dat de nood van uwen pligt U met moeite uit den halze rukt, het geen de gemaatigdheid van uwen geelt liever wenfchte te kunnen verzwygen.

Weeft echter niet minder verwyderd van de laage befchroomdheid eenes ftilzwygens, dat uwe meesters fchadelyk zou zyn, dan van de blinde ftoutmoedigheid eener misdaadige befchimping: laat uw cara&er dat van eene edelmoedige en wyze vryheid zyn.

Dat de zwakken en ongelukkigen in uwe ftem een' veiligen toevlucht moogen vinden tegens de onderdrukking en het geweld; en wanneer Gy in die gevaarlyke gelegenheeden mogt koomen, dat de fortuin haare kragten tegén uwe deugd wilde beproeven, toont

haar

Sluiten