Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

ment op de verkiezingen der Leden en Minister^ van Rhynlands Beduur; uit de aanweezig zijnde tien Hoofd-Ingelanden, vijf te verkiezen, en op eene legaale wijze aanteftellen; om voor de volgende drie jaaren te continueeren , en als dan, voor zoo veel de ontbreekende Hoofd-Ingelanden betreft, door de Kiezers uit de Hoofd-Diftriften., Waarin de vacature valt, te doen procedeeren tot de daadeliike vervulling, op de wijze bij het gefanctioneerde Reglement voorgefchreeven.

Zoo heeft eene Commisfie uit het Collegie van Hoofd-Ingelanden, bcftaande uit de Burgers van Veen, van der Snoek en Dtostt deeze Vergadering geopend, en aan dezelve gecommuniceerd , dat de bij haar ontvangen Geloovsbrieven . der verkooren Kiezers, in orde bevonden waren; behoudens den hier naa geinfereerden fpeciaalcn last door de Kiezers van Soeterwoude geproduceerd. En volgens welke refpeftive Geloovsbrieven geblee. ken is, dat tot deeze Vergadering waaren afgezonden.

Uit het Hoofd-DifiriB No. i.

3ïa»men der Diflric- Getal der Naaraen der Kiezers, ten. Kiezers.

Pietervan I.elyyeldy

Leiderdorp. 3 Kiezers. „ƒ• Z' 6,

jan van Rhyn. Gerrit van Rhyn.

Koudekerk. a Geene Kieze,rs

compareerd.

Hoogmade. 1 - ■ - Jan Mcyer.

Outs<

Sluiten