Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< II >

Naamen der Diftric- Getal der Naamen der Kiezer», i ten. Kiezers.

Houtrijk en Polaa- v-,a7f,r Geen Kiezergecom* nen. * m~zcx' pareerd.

Spaarndara. i — * Ut fupra.

öpaarnwoude. a Dirk Hoogenbou

Schootenen Schoo- Geene Kiezers ge-

tervliet. a compareerd.

Arend Reesfen. Marien Kooy. AdrianusUanenbcrg Slooten, Slooter- Alexander van Cop-

dijk, Osdorp en 8 ?enaal- ,

de Vrije GéeV. Thomas Redemeester.

J Huibert Bastert, ab-

fent.

Abraham Lamberts, Willem Uarmfen.

Raarsdorp, i ' . ■■ Laurcns Bakker.

Rietwijk en Riet- ______ Geene Kiezer ge«

wijker Qort. compareerd.

Haarlemmer Vrij- _____ Paulus van Stcnde* heid. • ' ren.

En is dienvolgende gebleeken, dat van het getal der Kiezers die in de vijf Hoofd - Diftriden yan Rhijnland hadden kunnen zijn genomineerd, ter Vergadering gecompareerd zijn 89 Kiezers.

Waar na door de Commisfie uit het Collegie; van Hoofd-Ingelanden is voorgefteld, om volgens de cijnofure ter jongstgehouden Algemeene Kiezers-

Sluiten