Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< u >

zers-Vergadering van Rhijnland, gehóuden den 8. Augustus deezes jaars, bij beflooten Billietten en met de meeste Stemmen te benoemen een Voorzitter en een Secretaris voor deeze Vergadering, bij welken zig als Mede - ftemopneemers zullen voegen de oudfte en jongfte in jaaren zijnde Kiezers.

En is, op inipraak van onderfcheiden Leden, die proponeerden om tot tijdsbekorting, de Burgers die heden voormiddag de functie van Praefident en eerfte Secretaris ter Vergadering van Rhijnlands Gedeputeerde Ingelanden , hadden waargenoomen, ook wederom tot Prafident en Secretaris deezer Vergadering te proclameeren, dien conform met algemeene goedkeuring beflooten , en zijn dien volgende door deeze Vergadering verkooren;

Tot Voorzitter,

Den Burger Arend Rees/en,

En tot Secretaris

Den Burger Jahannes van Trigt^

Waarbij zich tot Made-ftemopneemers hebben gevoegd:

Den Burger Adriaan van der Does, als oudfte en

Den Burger Leenderd van Leeuwen, als jongfte in jaaren der Leden deezer Vergadering.

Waar op de Voorzitter , deszelfs Praefidium aanvaardende, op eene alzinds gepaste wiize, do Commisfie uit het Collegie van Hoofd - Ingelanden , namens deeze Vergadering heeft bedankt, voor de accuratésfe en fpoed, waar mede weige-

nield

Sluiten