Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vim de EKLIPSEN des Jaars 1792.

In dit Taar zullen twee Eklipfen op het Aarriiyk zich verwonen, alleen aan de Zon en geen aan de Maan, waar van een alhier zal kunnen gezien worden.

De eerfle zal zyn den 22 Maart, en zir» vertoonen op Bristol , leggende op ?g graden 55 minuten Noorderbreedte , en 312 graden 20 rr.inuren lengte, het begin by haar te zien, 'snamiddrgs ten 1 uren 10 minuten , het midden ten 3 uren 14 minuten, zullende 4. en een half duim ever de Zuidzyde verduisteren.

De tweede of laatfle zal zyn den 16 September , het begin by ons te zien 's morgens ten 7 uren 9 minuten, het midden ten 7 uren 50 minuten , en het einde ten 8 uren 34 miruten, zullende twee en ten zesde duim over de Zuidzjde verduisieren.

De

Sluiten