Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vier Getyden des Jaars 1792De Lente begint den 20 Maart. De Zomer begint den 21 Juny. De Herfst begint den 21 September. De Winter begint den 20 December.

De Vleesch-tyd is 8 weken. Septuagefima, den 5 February. Vallen-Avond , den 21 dito. Paasfchen, den li April. Hemelvaartsdag, den 17 May. Pink/Ier, den 27 diio. Advent, den 2 December.

Van de Quatertempers. De I. den 29 Febr. 2 en 3 Maart. De H. den 30 Miy, 1 en 2 Juny. De III. den 19, 21 en 22 September. De IV. den 19, 21 en 22 December.

Aanmerkingen over de Watergetyden.

Zo dikwyls als de Maan nieuw of vol is, is liet hoog Water op de volgende plaatfen, namenlyk:

Te VlilTingen, TerVeere, Sluis in Vlaanderen , Brouwershaven, Goêreê en voor Arnemuiden, ten 1 uur.

Te Edam , voor 't Y , op Pampus, op de Droogte, in het Inkomen van de Maas, te Middelburg., voor Ratnmekes , op 't Vlak, en in 't Schengen, ten 2 uuren.

Te A nlteldam , Katwyk en Noordvvyk op Zee , de Vlaamlche Banken, in de Hoofden, den Briel, Hellevoetfluis, Maasland-

Sluiten