Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i3 )

in de Week 's morgens ten 8 en 10 uuren, 's namiddags ten half 2, half 4 en half 5 «uren. Allen van binnen , en een half uur daarna van buiten , van het zelfde Veer als op Muiden en Naarden. Vracht 5% ft. Op L E Y D E N. Alle avonden een Nacht-Schuit, ten 8 uuren van de Beerebyt. De Vracht is 19 ftuiv. 4 penn.

TREKSCHUITEN

VAN AMSTERDAM Op HOORN. Des Winters , van den 1 OBobcr 1791. tot den 31 Blaart 1792.

Ten 7 uuren over Monnikendam en Edam ; ten 8 uuren tot Purmerend toe; ten o uuren over Purmerend, en Zak met Brieven, Pakjes en Geld; ten i* uuren over Monnikendam en Edam; ten 1 uur over 1'urmerend , en Zak met Brieven, Pakjes en Geld; ten 2 uuren over Monnikendam en Edam; ten 3 uuren tot Edam toe, doch Maandag en Vrydag een tot Purmerend toe , ten 4 uuren over Purmerend , en ten 5 uuren tot Edam toe. De Nacbtfchuit met 't ophouden van 't luiden der Boomklok over Purmerend, en Zal; ruet Brieven en Pakjes.

Dis

Sluiten