Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36 ) Op de K U I N D E R.

Dingsdag-avond, met her luiden yin de Boomklok, behalven in de maand Januirv " leggende aan den Dam.

Op KORTEN HOEF. Alle Maandagen, ten 12 uuren, leggende op het Rokkin.

Op DUSSELDORP. Alle 14 dagen of3 wieken, een Beurt fchip, van de Gelderfche Kaai, Oostzyde. Op DELFZIEL. Des Zomers eens in de week , s avonds met het luiden der Boomklok; leggende #p 't Water by de Valkenfteeg. Op DEN DAM , in Groningerland. 's Zomers eensin de Week, 's avonds met het luiden der Boomklok, leggende •p 't Water , by de Baafjesfreeg. Op FRANE.KER, en te rug. Alle Saturdag-avond, met het luiden der Boomklok , leggende op t Water , voor de Zoutfteeg.

Op ANTWERPEN, enz. Antwerpen , Brugge , Ooftende, Brusfel, Gend , Rouaan , Mechelen, Duinkerken , Iperen en Niouwpoort, op een onbepaalden tyd 4 te bevragen op den Cm-

8el, by den Commisfans aan den jan .odenpoorts - Tooren.

Op LEEUWARDEN. Een Schip , met hot open gaan van den * Boom

Sluiten