Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«rug, en des Woensdags en Saturdaa*

van Steemvyk op Amlterdam.

Op NïMECEN. Mie Donderdag 's morgens vroeg, van «en Cingel, by de Luth. Nieuwe Kerk. " Op OLDENBURG. Doorgaans eens 's weeks,van de Ybrug.

Op VIA NE N en de VAART. Alle veertien dagen, Donderdags een Schuit; leggende op 't Rokkin.

Op V E L Z E N. Dingsdag en Vrydag , ten i uur een Schuit, van den Mosfeï - Sceiger.

in °DP rV h 1 S S 1 N G E NAlle 8 of 14 dagen een Schip; leggende Op den Cingel by de Bcrgftraat.

Op V OLLEN HO VEN. ' r Dl'?gsdags een Schip ,van de Texellche Kaai, aan den M>npeler■ fteteer. Op V E N L O. Van April tot 0& , alle 14 dagen een Schip; leggrnde op de Gelderfche Kaai. Op St. VALLERY, in Frankryk. Om de 8 of i4 dagen een Beurtfchip, van den Cingel, by de Lnth. Nieuwe Kerk. Op W E Z E L. Alle 14 dagen een Beurtfchip, van de Gelderfche Kaai, by de namemerbrue: neemende ook Goederen mede naar 't Tolhuis, Schenkenfehans, Griet Pmwenk, Rees, Burik, Ryrrberk, enz.

Op

Sluiten