Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*1

geld op het rpoedif.de g 'rot aeryf der Kooplieden en PallaCiers r|dt een ordinaris Postwagen var, K/t yop den Hardenherg , 's Maandags 20 dra de Veerman van Zondag - avond van AmlterdamJs_aangekomen.

POSTWAGENS van GORINCHEM

en BREDA, op VlANFN , en van

VIANEN weder te rug. Vans Mey tot 3o September Za al e

I"^0PR1NCHE?M op VIANEN en te rug. VJ;G„°, Mam totPI5 Oetob" .dage-

^onderda5" en Zondag 's morgens ten 9 Suïen zal" een TreUchuit vaaren van

beide de voorsz Steden.

yljTFlünrrjËR PüSTÊNvan

'sG RAVENHA GE.

Alle avonden ten ro noren naar Amft«dam,Haer.e.n, Muiden. Naaien.

Sluiten