Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 55 5

I he«, ontdekt en zyn zoon «osper «V Wed. welke voorts heen ga* om zyne oeliefde azemia te haaien, docti naar f vindende onftcM en bedruk'™, déikocnt. 6M1TH intusfcben fchielyk opkome*de, verhaald d« «fmia reeds , n,ar het ftrand gevoerd word waar op jakinson die de Roovers kent en w.et waar zv zig ophouden, zig aanbied, l ^ VXosJ» derwaardstegeleii den waarop zy a en het Tooneel vei ! laate'n om azemia uit de handen van , haare Schaakers te verloslen.

Derde Bedryf.

I Het Tooneel Pelt etn gedeelte van het EU Itvii voor, aan Zee gelegen. De Suis* ternu verdwynt en het word vm tyd tot tyd meer dag,

alvar met ongeduld zyn prooi verwagtende, geeft fabricio last , om wanneet gekomen en op het Schip gebragt is. ten eerden het teken te geeven van zee te kiezen en beduit tevens zig niet eer aan azemia te verwonen voor dat zyn Schip in Zee is. fabricio dus alleen gelaaten zynde, toont zyn vreugd over zyr, aandaande venrek van een Eiland, daar hy volgens zyn gedagten te vreezen h d

Sluiten