Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5«5

Van nog eens opgegeeten te zullen worden : ondertusfclien eenig gerucht hoorende, waant hy dat zyn makkers met het gevangen meisje komen , 1'nelt hen dierhalven te gemoct, doch bevind zig tot zyn fchrik welhaast onder een troep Wilden, die hem door hunne vreemde beweegingen en onverftaanbaare woorden den doed op het lyf jaagen. De arme tabricio tragt ben eerst te ontvlugten , bootst daar na hunne taal en gebaarden iia, doch het welk de Wilden doet lachen , die hem vervolgens aan eenen boom binden, en zo lang om hem heen dansten, tot dat het geluid van eenige fnaphaanfchooten hen de vlucht doet neemen. alvar vol vrtes, dat azemia in de handen der Wilden zal vallen, komt hier op te voorfchyn, beveelt de Matroozen hen 31a te iaagen, en ontbind de bevreesde jtabricio , die hy naar het Schip zend, om de overige Matroozen by hem te doen komen, azemia ondertuslchen de handen van haaron vervolgers, die het op liet zien der Wilden, op een loopen gezet hadden, ontkomen zynde, verzoekt thans hulp by alvar zelve, die door haar tederhartig fmeeken dermaaten getroffen word, dat hy belluit zyn fnood ppzet te laaten vaaren, en azemia aan tyaargn Vader weder over te leveren.

Sluiten